Подобряване на здравето на хората , които са изправени пред най-големите бариери пред достъпа до медицински услуги.

НАШАТА ВИЗИЯ

Да бъде медицински дом за  осигуряване на висококачествено, цялостно здравно обслужване, предоставяно по подходящ културен и езиков начин.

НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

Достъп до здравеопазване за всички; качествени услуги, предоставяни със състрадание, уважение и културна чувствителност; и организационно съвършенство и почтеност.

услуги