„Мed care“  са част от дейността на АСИМП Д-р Пламен Калъпов ЕООД

Наблягаме на качествената грижа за пациентите в областта на мобилните услуги. Ние предлагаме медико -диагностични  и медико – лабораторни услуги в   хосписни центрове, помощни жилищни заведения, домашно обвързани пациенти и всяко място с пациенти, които имат физически ограничения.

Екипът, с който работим е представен от висококвалифицирани специалисти в различни сфери на медицинската дейност:

– медицински сестри /с над 20г .опит в реанимация/ и профилирани спрямо специалността в която работят.

– медицински лаборанти с опит в пробовземането

– кинезитерапевти с над 10г. опит

– болногледачи , предварително проверени

– медицински асистенти с предварителна препоръка

Дейността се извършва след предварително подписано информирано съгласие, регистрационна форма за всеки пациент, както спазване на стандартите и според компетенциите на медицинските специалисти, според Наредбите на МЗ.