„Мedcare at home BG“  са част от дейността на АСИМП Д-р Пламен Калъпов ЕООД
Наблягаме на качествената медицинска грижа за пациентите в областта на мобилните услуги. Ние предлагаме медико -диагностични  и медико–лабораторни услуги в  хосписни центрове, помощни жилищни заведения, домашно обвързани пациенти и всяко място с пациенти, които имат физически ограничения.
Екипът, с който работим е представен от висококвалифицирани специалисти в различни сфери на медицинската дейност:
  • лекари
  • медицински сестри
  • медицински лаборанти

Дейността се извършва след предварително подписано информирано съгласие, регистрационна форма за всеки пациент, както спазване на стандартите и според компетенциите на медицинските специалисти, според Наредбите на Министерство на здравеопазването.

операционно легло
Веселина Минчева Ганчева

Веселина Минчева Ганчева

медицинска сестра

Родена е през 1970 г. в град Карлово. Образование и обучение: 1994 г.- Полувисш медицински институт- град София; 2015 г.- специалност „Управление на здравни грижи” МУ- София, ФОЗ, образователно-квалификационна степен „бакалавър“; 2016 г.- специалност “Управление на здравни грижи” МУ- София, ФОЗ, образователно-квалификационна степен „магистър“; 2017 г.- специалност „Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания” МУ- гр.София. Трудов стаж: Работила до 2004г. в XXII ДКЦ- гр.София в ГЕК. От 2006г. до 2015г. в СБАЛО-ЕАД, град София- ОАРИЛ, УНГ, Химиотерапия, Гастроентерологично отделение. От 2015 г. заема длъжност „Главна медицинска сестра“ в: СБАЛТОСМ „Проф. Д. Шойлев“ ЕАД, гр. София; СБАЛОТ „Витоша“ ЕООД; МБАЛББ „Св. София“ ЕАД до момента.

Димитрия Димитрова

Димитрия Димитрова

медицинска сестра

Родена на 16.03.1963г, в град Пещера, където завършва средното си образование. През 1989г, завършва медицинското си образование в град Пловдив. През 1990г, зъвршва курс по анестезиология и реанимация в КАРИТ, град Пазарджик. През 1995г, придобива полувисше медицинско образование в Медицински колеж, град Пловдив. Работила като анестезиологична и реанимационна сестра. От 2018г, работи в ЦСМП. Омъжена, майка на две деца.

 

Светла Калъпова

Светла Калъпова

Медицинска сестра