„Мedcare at home BG“  са част от дейността на АСИМП Д-р Пламен Калъпов ЕООД
Наблягаме на качествената медицинска грижа за пациентите в областта на мобилните услуги. Ние предлагаме медико -диагностични  и медико–лабораторни услуги в  хосписни центрове, помощни жилищни заведения, домашно обвързани пациенти и всяко място с пациенти, които имат физически ограничения.
Екипът, с който работим е представен от висококвалифицирани специалисти в различни сфери на медицинската дейност:
  • лекари
  • лекарски асистенти
  • медицински сестри
  • медицински лаборанти

Дейността се извършва след предварително подписано информирано съгласие, регистрационна форма за всеки пациент, както спазване на стандартите и според компетенциите на медицинските специалисти, според Наредбите на Министерство на здравеопазването.

операционно легло