НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

инвалиден стол

„Мed care“  са част от дейността на АСИМП Д-р Пламен Калъпов ЕООД

Наблягаме на качествената грижа за пациентите в областта на мобилните услуги. Ние предлагаме медико -диагностични  и медико – лабораторни услуги в   хосписни центрове, помощни жилищни заведения, домашно обвързани пациенти и всяко място с пациенти, които имат физически ограничения.

Екипът, с който работим е представен от висококвалифицирани специалисти в различни сфери на медицинската дейност:

лекари

медицински сестри  .

  • медицински лаборанти с опит в пробовземането / възрастни и деца /
  • кинезитерапевти 
  • болногледачи
  • медицински асистенти 

Дейността се извършва след предварително подписано информирано съгласие, регистрационна форма за всеки пациент, както спазване на стандартите и според компетенциите на медицинските специалисти, според Наредбите на МЗ.