Антибиотично венозно лечение в домашни условия-10 дни по  две апликации на ден

540,00лв.

Описание

Венозните вливания в домашни условия се извършва след предписание от лекар.
Вливането на различни разтвори в кръвоносните съдове позволява бързо и ефективно
въздействВенозните вливания в домашни условия се извършва след предписание от лекар. Вливането на различни разтвори в кръвоносните съдове позволява бързо и ефективно въздействие на нарушеното вътретелесно равновесие на организма.
Манипулацията се извършва със стерилна еднократна система, от медицински специалист със съответните компетенции.

ие на нарушеното вътретелесно равновесие на организма.
Манипулацията се извършва със стерилна еднократна система, от медицински
специалист със съответните компетенции.

такса екарисаж 20*22 лв + абокат 60лв + такса за всеки ден 4лв*10 дни