Пробовземане на венозна или периферна кръв 

3,00лв.

Код: 12349 Категории: ,

Описание

Осъществяваме домашни посещения за пробовземане на кръв от деца /новородени/ до възрастни хора. Вземането на кръв се извършва с вакутейнер система за лабораторни изследвания. Пробовземането на кръв по домовете дава на лекуващия лекар бързо и лесно нужната информация за моментното състояние на пациента. Това е важно за точното диагностициране и назначение на ефективно лечение.

 

Микробиологично изследване се провежда за установяване на различни видове бактерии, които причиняват инфекциозни заболявания. Тези изследвания могат да се правят и в къщи  при съблюдаване на правилата за стерилно взимане, транспортиране и манипулиране на материала, за да се избегне замърсяване