Консултация с лекар-специалист / on-line / теле медицина

60,00лв.

Описание

Консултацията се извършва от лекар – специалист или ОПЛ, чрез on-line консултация