Ние в „Мedcаre  at home BG“  се стремим да предоставяме състрадателни и надеждни грижи, чрез отлично обслужване и отдаденост на всеки пациент, всеки клиент и всяка общност.

Услуги

Мобилни медико-диагностични и медико-лабораторни услуги. Неотложна медицинска помощ на територията на Перник

Работим като партньор на Лаборатория Цибалаб

и  съвместно с Българска асоциация  на лекарските асистенти

 

Манипулации

 • Вземане на венозна и периферна кръв, транспортиране, регистрация  и предоставяне на ID и PASSWORD на пациента
 • Поставяне на инжекции/ подкожна, мускулна и венозна/
 • Поставяне на противогрипна ваксина
 • Измерване на сатурация ( с щипка )
 • Измерване на кръвна захар до леглото на болния
 • хирургични превръзки (вторични):
 • малка, средна, голяма
 • Поставяне на периферен венозен източник / абокат /
 • Включване  на система и наблюдение
 • Взимане на материал за урокултура от катетър
 • Клизма
 • Хранене чрез сонда
 • Обучение за поддръжка и хранене с гастростома
 • Смяна на превръзка на гастростома с превързочен материал от пациента
 • Смяна на превръзка на гастростома с наш превързочен материал
 • Смяна на илиостомна торбичка с торбика от пациента.
 • Смяна на илиостомна торбичка с наша торбичка.  Тоалет и къпане на лежащо болен
 • Неотложна медицинска помощ 

 • Антибиотично венозно лечение в домашни условия: След представяне на документ удостоверяващ направена и отчетена проба/ от лекар /за антибиотик, който ще се прилага !

инвалиден стол