Ние в „Мed cаre“ се стремим да предоставяме състрадателни и надеждни грижи, чрез отлично обслужване и отдаденост на всеки пациент, всеки клиент и всяка общност.

 

услуги

Услуги

 

 

 • МОБИЛНИ ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ
 •  Ковид-19 тестове-
 • PCR, АНТИГЕНЕН, АНТИТЕЛА , ВИРУС НЕУТРАЛИЗИРАЩИ АНТИТЕЛА/
 • ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ- КРЪВ, УРИНА, РАНЕВИ СЕКРЕТИ,ГЪРЛЕН СЕКРЕТ, НОСЕН СЕКРЕТ
 • Лекар 
 • Работим с деца
 •  Болногледач
 • Здравен асистент 
 • Кинезитерапевт

Манипулации

 • Вземане на венозна и периферна кръв, транспортиране, регистрация  и предоставяне на ID и PASSWORD на пациента
 • Поставяне на инжекции/ подкожна, мускулна и венозна/
 • Поставяне на противогрипна ваксина
 • Измерване на сатурация ( с щипка )
 • Измерване на кръвна захар до леглото на болния
 • хирургични превръзки (вторични):
 • малка, средна, голяма
 • Поставяне на периферен венозен източник / абокат /
 • Включване  на система и наблюдение
 • Вземане на материал за урокултура от катетър
 • Клизма
 • Хранене чрез сонда
 • Обучение за поддръжка и хранене с гастростома
 • Смяна на превръзка на гастростома с превързочен материал от пациента
 • Смяна на превръзка на гастростома . с наш превързочен материал.
 • Смяна на илиостомна торбичка с торбика от пациента.
 • Смяна на илиостомна торбичка с наша торбичка.  Тоалет и къпане на лежащо болен
операционно легло

 Антибиотично венозно лечение в домашни условия: След представяне на документ удостоверяващ направена и отчетена проба/ от лекар /за антибиотик, който ще се прилага !